The Concordance
 
 "ARALL....................1
"Arall bwyall biau."' 3635 : 52, Ll 54
 
 "HENFFYCH.................1
Dywaid, "Henffych, ddyn wych, well!" 5073 : 74, Ll 36
 
 "LLYMA....................1
Llym iawnrhwydd, "Llyma anrheg 5074 : 74, Ll 37
 
 "PREN.....................1
"Pren yng nghoed"mawroed yw'r mau 3634 : 52, Ll 53
 
 "PUR......................1
"Pur yw dy lais, parod lef, 8361 : 134, Ll 11
 
 'A'TH.....................1
'A'th gr di y dyn beirddglwyf?' 6252 : 95, Ll 27
 
 'AI.......................2
'Ai diddig annwyd oddef? 3720 : 54, Ll 11
'Ai hir gennyd yr ydwyd? 4567 : 67, Ll 5
 
 'AI'N.....................1
'Ai'n rhith hynny yw ganthaw?' 8553 : 137, Ll 31
 
 'AI'R.....................1
'Ai'r gwynt a wnaeth helynt hwyr? 9183 : 151, Ll 29
 
 'ATEB.....................1
'Ateb nis caiff tra fo byd, 8555 : 137, Ll 33
 
 'BAI......................1
'Bai reitiaf dy rybuddiaw, 3622 : 52, Ll 43
 
 'BM......................1
'Bm ynglyn megis dyn dall 9886 : 164, Ll 7
 
 'CEISIO...................1
'Ceisio heb gur drwy'r mur maen 10081 : 166, Ll 45
 
 'CHWAER...................1
'Chwaer yw hon, lon oleuloer, 8158 : 130, Ll 23
 
 'CHWAITH..................1
Pe ceisiwn, ni chawswn 'chwaith. 8648 : 139, Ll 26
 
 'CNAU.....................1
'Cnau i'm llaw ddeau ddiwg.' 6229 : 95, Ll 17
 
 'COELIA...................1
'Coelia fanag yn agos, 4742 : 69, Ll 31
 
 'CWFL.....................1
'Cwfl manwallt cyfliw manwawn, 4904 : 72, Ll 15
 
 'CYD......................1
'Cyd l i dywarchen ffloch, 9074 : 149, Ll 19
 
 'CYFFYLOG.................1
'Cyffylog anserchogfwyn, 9932 : 164, Ll 37
 
 'CYFOD'...................1
'Cyfod', eb y gwen lenloyw, 4715 : 69, Ll 15
 
 'CYFODWCH.................1
'Cyfodwch er pum harcholl! 5090 : 74, Ll 47
 
 'CYMER....................1
'Cymer dy hun, ben cun cant, 9117 : 150, Ll 17
 
 'CR......................1
'Cr, od gwn; caredig wyf. 6255 : 95, Ll 28
 
 'CL......................1
'Cl hyn; wel dyna'r coel hoyw. 4716 : 69, Ll 16
 
 'DA.......................1
'Da beth, y diobeithiwr, 5413 : 79, Ll 39
 
 'DAFYDD...................2
'Dafydd, awenydd wiwnwyf, 5084 : 74, Ll 43
'Dafydd o beth difeddw bwyll, 8923 : 147, Ll 7
 
 'DD.......................7
Lluddiodd fi lle 'dd oedd y fun. 4513 : 65, Ll 52
Degau ddadl, digio 'dd ydwyf; 5487 : 80, Ll 55
Yma ydd wyf, a mae 'dd wyd? 6477 : 98, Ll 46
Am aur o ddyn, a marw 'dd wyf.' 8939 : 147, Ll 20
Iddo 'dd addefais, od gwn, 8952 : 148, Ll 7
Hawdd o ddadl, heddiw 'dd ydwyd, 9191 : 151, Ll 37
Lluddiodd fi lle 'dd oedd y fun. 9570 : 158, Ll 44
 
 'DDWYF....................1
Edwi 'ddwyf, adwedd afar. 5538 : 82, Ll 14
 
 'DEUAF....................1
'Deuaf, mi yw dy eos, 4766 : 69, Ll 47
 
 'DEUGRWYDR................1
'Deugrwydr arnad, ddyn digrif, 7835 : 123, Ll 53
 
 'DISGYN...................1
'Disgyn heddiw ger rhiwallt 3614 : 52, Ll 37
 
 'DOM'NE...................1
Y'th alwant o'r lle', 'Dom'ne, Dom'nus'. 9208 : 152, Ll 8
 
 'DOS......................2
'Dos, was, o'r mygr gwmpas mau, 5066 : 74, Ll 29
'Dos ymaith rhag dy siomi, 10057 : 166, Ll 27
 
 'DUACH....................1
'Duach fydd' a dwyoch fi! 9122 : 150, Ll 22
 
 'DUGOST...................1
'Dugost lid a gwrid i'm grudd, 7511 : 117, Ll 21
 
 'DWYSGALL.................1
'Dwysgall dyall a'm diaur, 10089 : 166, Ll 49
 
 'DY.......................2
'Dy serch ar y ferch feinloyw, 9080 : 149, Ll 23
'Dy fardd poenedig digus, 10053 : 166, Ll 25
 
 'DYDD.....................1
'Dydd da yt, y gog serchogfwyn 9878 : 164, Ll 1
 
 'DYDI.....................1
'Dydi bi, du yw dy big, 2736 : 36, Ll 41
 
 'DYFOD....................1
'Dyfod drimis i dyfu 2668 : 35, Ll 35
 
 'DYN......................1
'Dyn oeddwn heddiw liw dydd 3724 : 54, Ll 13
 
 'DYWAID...................1
'Dywaid hyn, fardd diwyd da, 4762 : 69, Ll 45
 
 'DYWED....................1
'Dywed, a phaid 'th dewi, 4329 : 63, Ll 11
 
 'EDN......................1
'Edn, yt hiroedl ni edir, 3584 : 52, Ll 11
 
 'EF'......................1
'Och' fwy nog 'och fi' nac 'ef'! 5509 : 81, Ll 14
 
 'EGOR.....................1
'Egor y ddr. Agwrdd wyf'. 5949 : 90, Ll 16
 
 'ER.......................1
'Pwy yw?' heb ef, 'Er pa beth? 6242 : 95, Ll 22
 
 'ERCHIS...................1
'Erchis gwen, eurchwys ei gwallt, 9910 : 164, Ll 23
 
 'EU.......................1
'Eu danfon ym, rym rwymbleth.' 6239 : 95, Ll 21
 
 'FENGYL...................1
'Fengyl rhag ei chyfynged. 4497 : 65, Ll 38
 
 'FFEST....................1
'Ffest a glew y mae'n rhewi, 3576 : 52, Ll 5
 
 'FFULL....................1
'Ffull goluddion heb dn deg, 9359 : 154, Ll 41
 
 'FY.......................1
'Fy aur, gwddost mae rhyhir, 4571 : 67, Ll 7
 
 'GLAW.....................1
'Glaw! Glaw!' meddai'r baw o'r berth. 9344 : 154, Ll 30
 
 'GODINABUS................1
'Godinabus fydd golwg 8547 : 137, Ll 27
 
 'GORLLWYN.................1
'Gorllwyn dyn mwyn, dawn im wyd, 10097 : 166, Ll 53
 
 'GWAWR....................1
'Gwawr honnaid, pei gwir hynny, 4730 : 69, Ll 25
 
 'GWCW.....................1
Nac acen onid 'Gwcw!' 6520 : 99, Ll 36
 
 'GWRA.....................1
'Gwra y mae gorau merch 8668 : 140, Ll 8
 
 'GWYDDWN..................1
'Gwyddwn yt gyngor gwiwdda, 2995 : 41, Ll 9
 
 'GWYL.....................1
'Gwyl y Grog i gil y gwrych.' 9941 : 164, Ll 42
 
 'HAWDD....................1
'Hawdd y medrwn, gwn ganclwyf, 9904 : 164, Ll 19
 
 'HENWA....................1
'Henwa, ddyn ffraeth hiraethnych, 9900 : 164, Ll 17
 
 'HIR......................2
'Hir y'th faddeuaf, Ddafydd. 4896 : 72, Ll 9
'Hir y byddwn, gwn gellwair, 9920 : 164, Ll 29
 
 'HIRFUN...................1
'Hirfun dda hwyrfain ddiell, 4721 : 69, Ll 19
 
 'HW.......................1
'Hw ddy hw', hoyw ddyhead. 4232 : 61, Ll 20
 
 'HWYR.....................1
'Hwyr yt felan ysbardun, 4585 : 67, Ll 17
 
 'LENI.....................1
Aflonydd yw fo 'leni, 5291 : 77, Ll 39
 
 'LLAWER...................1
'Llawer dydd, yt pes lliwiwn, 4363 : 63, Ll 39
 
 'LLWFR....................1
'Llwfr iawn y'm bernir o'th serch 8793 : 143, Ll 27
 
 'LLYMA'I..................1
'Llyma'i l a llym yw ef'. 3835 : 55, Ll 42
 
 'M........................3
Nid wyf farw, 'm Pedr ddiledryw, 3007 : 41, Ll 19
A garaf yw, 'm Gwr a fedd. 5071 : 74, Ll 34
Nid rhaid iti, 'm Duw a'r crair, 9637 : 160, Ll 17
 
 'MAE......................5
'Mae i tithau, gau gymwy, 2750 : 36, Ll 51
'Mae ci dan llef y dref draw 4738 : 69, Ll 29
'Mae Cymro, taer gyffro twyll, 5010 : 73, Ll 57
'Mae bardd Dyddgu loywgu law? 5946 : 90, Ll 13
'Mae rhai i'm galw, disalw dwys, 5956 : 90, Ll 19
 
 'MAE'R....................3
Os gyr mor rhyfyr, 'Mae'r haf?' 2625 : 34, Ll 52
'Mae'r ddromddor yn agori, 4665 : 68, Ll 43
'Mae'r arwydd o'r mawr arail, 9928 : 164, Ll 35
 
 'MAFAEL...................1
Ai ti ai mi o 'mafael, 10065 : 166, Ll 33
 
 'MANAG....................1
'Manag ym, haf, mae'n gam hyn, 2658 : 35, Ll 27
 
 'MAWR.....................1
'Mawr yw dy ferw, goegchwerw gn, 2728 : 36, Ll 35
 
 'MDDIDDAN.................1
Allan i 'mddiddan, em ddoeth. 9967 : 164, Ll 66
 
 'MEDWENDAI................1
Da y gweddai 'medwendai mwyn, 2863 : 38, Ll 33
 
 'MEINIR...................1
'Meinir unbryd manwawn, 6248 : 95, Ll 25
 
 'MHADER...................1
Ni ad ym ganu 'mhader, 4213 : 61, Ll 3
 
 'MHEN.....................1
Ysgipio 'mhen pes gwypynt. 4815 : 70, Ll 38