BL 14969, 6r–6v   
   
 
35    // rhwystrvs gaer rhiw im briwaw[
36    ysgymvn kolvddvn klawdd
37    hagr dynn rhyw eirionyn rhvs
38    hono trychiolaeth henvs
39    kyflym vwch lann i dannedd
40    koel gwarth kyd bo kvl i gwedd
41    dysgodd ym anhoff gloffi
42    dilwydd faint ym daliodd fi
43    yn ael i gwrr ynial goed
44    nidrodd ynghylch y nevdroed
45    kefais tramgwyddais trwm g[ ]
46    kwymp yno rhvgl kamp anawd[ ]
47    yn ael y glynn erlyn glvd
48    yn wysg ym henn yn esgvd
59    kas i gwaith yn kosi gwydd
60    kebystr ar gringae kybydd
61    koes garan ddygn dann sygn ser
62    gyngafog gangav ofer
49    merth ir bvdrbeth atethol
50    mvrniai fardd mae arnaf ol
51    mal y gwnai ni haeddai hedd
52    mvl dyniad mil oi dannedd
53    yssgorn flin gerwin ywr ga[ ]
54    asgen ar fynwy esgair
55    [6v] llesg ag ysgymvn ywr llwyth
56    lliw oferffriw fwyarffrwyth
57    gwden rhybraff i thrafferth
58    gwyllt poen a llinyn gwallt perth
63    tant rhwyd a fwriwyd o far
64    telm ar lether penn talar
65    tytmwy ar adwy rydoedd
66    tant koed or nant kadarn oedd
67    bvan fv tann lvman lem
68    brid ysgwthrlid ysgythrlem
69    llvddiodd ym anhoff broffid
70    ai llvsg a ddial fy llid
 
    dd ap gwilm