M 161, 112s3
{ko: o freuddwyd yr vn gwr}

H 26, 439s40
{ko breiddwyd fel i gwelse fo yr Ewig}

BM 48, 193rs193v

Ll 156, 103
Breiddwyd dd ap gwilim

BL 14879, 161rs162r
kowydd ar frevddwyd

C 19, 488s90
kywydd ir breyddwyd a wele dd ap glm yw lateuon