M 161, 112s3
10tebic i blas tayog blwng

H 26, 439s40
10ir plas lle gweithid y plwm

Ll 156, 103
10ag i blas y Taiog blwng

BL 14879, 161rs162r
10ag i Blas lle'i gwneithid oed blwng

C 19, 488s90
10hyd blaen lle gwneithyd oed blwng