H 26, 439s40
13cynydd da iawn dawn difri

BM 48, 193rs193v
13kynydd da iawn ddawnn ddivri