M 161, 112s3
22athros ddwy esgair athrvm

H 26, 439s40
22a thros dduy esgair a thrvm

BM 48, 193rs193v
22athros ddwy escair a thrym

Ll 156, 103
22a thros dwy esgair a thrym

BL 14879, 161rs162r
22a thros ddwy esgair a thrvm

C 19, 488s90
22a thros ddwy esgair a thrym