M 161, 112s3
24x ar hynt vn helynt ar hydd

H 26, 439s40
24cymen i hynt helynt hydd

BM 48, 193rs193v
24yn gynt yr helynt nor hydd

Ll 156, 103
24ar hynt ar helynt yr hydd

BL 14879, 161rs162r
24ar hynt vn helynt a hydd

C 19, 488s90
24yn gynt ir helynt nar hydd