H 26, 439s40
30ceisio pan welais drais dydd

BM 48, 193rs193v
30dranoeth val y doeth y dydd

BL 14879, 161rs162r
30bob ryw gongl am ddehonglydd