M 161, 112s3
4breyddwyd ar ol borevddydd

BM 48, 193rs193v
4vraiddwyd ar ael borayddydd

Ll 156, 103
4breyddwyd ar ael borevddydd

BL 14879, 161rs162r
4 brevddwyd yn ael borevddydd

C 19, 488s90
4breuddwyd dan ael boreuddydd