M 161, 112s3
40yw dy freyddwyd od wyd wr

H 26, 439s40
40yw dy vreuddwyd od wyd wr

BM 48, 193rs193v
40yw dy vraiddwyd o dwyd wr

Ll 156, 103
40yw dy freyddwyd o dwyd wr

BL 14879, 161rs162r
40yn dy frevddwyd od wyd wr

C 19, 488s90
40yw dy freuddwyd o dwyd wr