M 161, 112s3
6a llv betheiaid im llaw

H 26, 439s40
6a llu bitheuaid i'm llaw

BM 48, 193rs193v
6a lly o gwn yn vy llaw

Ll 156, 103
6a llv o gŵn yn fy llaw

BL 14879, 161rs162r
6 a llv o filgwn ym llaw

C 19, 488s90
6am llu betheiaid im llaw