Testunau Llawysgrif

LlawysgrifH 26, 284s85

LlawysgrifLl 120, 8vs9r

LlawysgrifM 148, 387

LlawysgrifBr 1.2, 208rs208v

LlawysgrifPen 49, 91vs93r

LlawysgrifBM 48, 164r