G 3, 218rs218v
3Ynnill i'm fydd goed-wydd gêd

G 4, 43s4
3Ynnill ym fydh goedwydh ged

Ll 6, 35s6
3enill ym vydd goydwydd ged

Ll 47, 488s9
3ennill ym vydd oetwydd ged

Pen 49, 7vs8r
3ennill ym vydd goetwydd get

Pen 54, 56s8
3Ennill ym vydd goedwydd ged

Wy 2, 96s7
3ynnill ym fydd goedwydd ged