G 3, 218rs218v
33Gwaith cymmen o'r fedwen fad

G 4, 43s4
33Gwaith kymen or fedwen fad

Ll 6, 35s6
33gwaith kymen or vedwen vad

Ll 47, 488s9
33gwaith kymen ar vedwen vad

Pen 49, 7vs8r
33gweith kymenn ar vedwen vat

Pen 54, 56s8
33gwaith kymen ar vedwenn vad

Wy 2, 96s7
33gwaith kymen ar fedwen fad