Pen 49, 21vs22v
16goganvs chwarevs chwedl

C 5.44, 292vs293r
16goganus chwarauvs chwedl

C 7, 863s5
16o ganvs chwarevs chwedl

G 3, 212rs212v
16Oganus chwareus chwedl

H 26, 327
16oganvs chwareus chwedl

Ll 47, 510s11
16goganvs chwarayys chwedl