Pen 49, 21vs22v
31meddylia hynn y veinverch

C 5.44, 292vs293r
31meddylia hynn y vainverch

C 7, 863s5
31myddylia hyn i ddiweirferch

G 3, 212rs212v
31Meddylia hyn ddiweir-ferch

H 26, 327
31meddylia hyn ddiweirverch

Ll 47, 510s11
31meddylia hynn y vainferch