Testun Golygedig: 109 - Hwsmonaeth Cariad

Fersiwn hwylus i'w argraffu

Hwsmonaeth Cariad

Caru y bûm, cyd curiwyf,
A mwy neu ddeufwy ydd wyf;
Cyfragod cariad tradof,
4Crupl y cur, croyw epil cof.
Cadw a orwyf i'm ceudawd
Cariad, twyllwr, cnöwr cnawd.
Cynyddu, cwyn a wyddiad,
8Y mae i'm bron, mam y brad,
Cynt no thyfiad, cread craff,
Corsen o blanbren blaenbraff.
Ceisio heiniar o garu
12Yn briod fyth i'm bryd fu.

   Gaeafar, mewn gwiw ofal,
A wneddwyf, dolurnwyf dâl.
Arddwyd y fron ddewrlon ddwys,
16Onengyr ddofn, yn ungwys.
Y swch i'm calon y sydd
A chwlltr y serch uwch elltydd.
Ar y fron ddeau, glau glwyf,
20Hëu a llyfnu llifnwyf,
Ac aradr cyweirgadr call
I frynaru'r fron arall.
A thrimis, befr ddewis bwyll,
24Gwanhwyndymp, gwayw anhundwyll,
Cadeiriodd ynof ofid;
Coetgae a'm lladd, cytgam llid.
Ni chaf eithr sias o draserch,
28Ni chred neb brysurdeb serch
Rhwng deiliadaeth, cawddfaeth cudd,
Y marwfis a serch Morfudd.

   Calanmai rhag cael unmodd
32Seguryd i'm byd o'm bodd
Caeais, hoywdrais ehudrwyf,
Yn ei gylch, dyn unig wyf.
Tra fu serch yr haelferch hon
36Trefn efrydd, trwy fy nwyfron
Yn hoywdeg hydwf, ni'm dawr,
Ac yn aeddfed gynyddfawr,
Treiddiais, ni ohiriais hur,
40Trefnau medelau dolur.

   Trwm fu gyfrgoll yr hollyd,
Trallod yw byth trulliad byd.
Tröes y gwynt, bellynt bollt,
44O ddeau'r galon ddwyollt.
A thywyllawdd, gawdd gordderch,
Yn fy mhen ddwy seren serch:
Llidiardau dagrau digrwyf,
48Llygaid, nofiaduriaid nwyf.
Edrychasant, lifiant lun,
Ar Forfudd araf eurfun,
Lwferau dwfr lifeiriaint,
52Lafurus annawnus naint.

   Drwg fu ar sofl, gofl gofid,
Drycin o orllewin llid,
A daw prif wastadlaw prudd
56O ddwyrain wybr ar ddeurudd.
Curwyd y fron hon heno
 dwfr glas, edifar glo.
Dan fy mron y mae'r gronllech,
60Ni ad fy nrem seldrem sech.
Hidl ddeigr am ne Eigr ni ad,
Heiniar lwgr, hun ar lygad.
Oio gariad, had hydwyll,
64Gwedy'r boen, gwae di o'r bwyll,
Na ellais, braisg oglais brad,
Dy gywain rhwng dwy gawad.
Syrthiodd y cariad mad maith;
68Somed fi am osymaith.