Testun Golygedig: 113 - Yr Het Fedw

Fersiwn hwylus i'w argraffu

Yr Het Fedw

Yr het fedw, da y'th gedwir,
Ys gwae Eiddig os gwir,
Ysbail gwŷdd, cynnydd cannoed,
4 Ysgythrlen frig cangen coed.
Os dewr wyf, ys diryfedd,
Ystyriawl i'th fawl a'th fedd,
Ystofiad coed, ys difai,
8 Ysgîn ddail mân wiail Mai.
Ys da adail y'th eiliwyd,
Ystôr gwrteisrym ym wyd.
Duw a'th fawl, hawdd ganmawl hir,
12 Adeildo o fedw doldir.

   Gerland a roes dyn geirloyw,
Gwmpas o'r fedwen las loyw.
Call a difradw y'th gadwaf,
16 Coron rhag tra hinon haf.
Culwas a'i dwg cyd ciliai,
Cwfl ddiell o fantell Fai;
Cydfaeth dyffryn, glyn gloywlas,
20 Coedfedw gwiw yn cydfod gwas;
Gwrygiant serch eurferch erfai,
Gwyrthiau a ffrwyth mwynllwyth Mai;
Pwyll rhag anghof a gofal,
24 Pebyll uwch didywyll dâl;
Mawl dyfiant, gwiw foliant gwŷdd,
Mynwair o dewfrig manwydd;
Gwawdau dâl gwiwdo deil-lwyn,
28 Gwyrdd gylch a ddiylch ei ddwyn;
Gwawr gelfydd serch, gwir goelfain,
Gwregys gwallt o'r goedallt gain;
Gwiw adail heb adfeiliaw,
32 Gwaith wyd Morfudd Llwyd a'i llaw.