Pen 49, 52v

H 26, 277
{ko: ir ferch oedd yn deudud na chowse dd' ddim}

Wy 2, 32
kow: i ferch a ddiheyrodd y Bardd

C 7, 842
kowydd merch