G 3, 210as210b
3 Lle gwelais hoen geirw trais trai

H 26, 340s1
3lle i gwelais hoen geirw trais trai

M 212, 5
3 llei gwelais hoyn geirw trais trai

Pen 49, 118vs119r
3 lle gwelais hoen geirw trais trai