LlGC 560, 120s2
24fellv r brawd dv am brvd dyn

Ba (M) 17, 2v
24Velly r brawd du am bryd dyn

H 26, 266s7
24vellyÕr brawd du am bryd dyn

M 212, 89
24felly r brawd tv am bryd dyn

LlGC 13078, 53s4
24fellyr brawd tv am bryd tyn