LlGC 560, 120s2
37ysgybell ar briddell brag

Ba (M) 17, 2v
37Yscybell ar briddell brag

H 26, 266s7
37ysgubell ar briddell brag

M 212, 89
37ysgybell ar briddell brag

LlGC 13078, 53s4
37ysgvbell ar briddell brag