Testunau Llawysgrif

LlawysgrifLlGC 560, 120s2

LlawysgrifBa (M) 17, 2v

LlawysgrifH 26, 266s7

LlawysgrifM 212, 89

LlawysgrifLlGC 13078, 53s4