Ba (M) 6, 76
40dy ddyfod atom ddvw ddioddefvs

Ll 47, 2bs3a
40dy ddyvod aton duw ddioddevvs

Pen 64, 38s40
40 dy ddyvod atom duw ddioddefvs

H 26, 386s7
40dy ddyvod atom Duw ddioddefus

BM 29, 21rs21v
40dy ddyfod attom duw dioddefus

Gw 25, 17s8
40dyddyvod atom dduw ddioddevvs

M 146, 19
40dy ddyfod atom duw diddotvs