Ba (M) 6, 76
7gwedi dy eni di yn ddow nys yn fort

Ll 47, 2bs3a
7wedy dy eni daeonvs vore

Pen 64, 38s40
7 Gwedi deni di devs yn vere

H 26, 386s7
7wedi dy eni di deus yn vore

BM 29, 21rs21v
7gwedi d'eni di Deus yn vore

Gw 25, 17s8
7gwedi dy eni downvs yn vore

M 146, 19
7wedi dy eni daionys yn fore