Testunau Llawysgrif

LlawysgrifBa (M) 6, 76

LlawysgrifLl 47, 2bs3a

LlawysgrifPen 64, 38s40

LlawysgrifH 26, 386s7

LlawysgrifBM 29, 21rs21v

LlawysgrifGw 25, 17s8

LlawysgrifM 146, 19