c 19, 61
2pes archai bap Rhufain

CM 5, 228
2pes archai pab rhyfain

LLGC 1578, 400
2pes archai pab rhufain

Wy 1, 397
2bes archai bab Ruvain

M 131, 111
2serchog pe is archeai bab Rrufain