Pen 182, 151s3
4 over vn wrth Ivor vdd

M 148, 109s10
4 ofer vn wrth ifor rvdd

M 144, 747s8
4 ofer vn wrth ifor rudd

Ll 118, 373s4
4 ofer vn wrth ifor Rvdd

H 26, 472s4
4 ofer vn wrth Ifor rvdd

G 3, 174bs175a
4 Ofer vn wrth Ifor vdd.

LLGC 6209, 230
4 ofer un wrth Ifor udd