M 148, 109–10   
    Llyma englynnion o waith dd ap glm i ifor hael
 
1    O haelder fy ner fy nvdd am evrgarw
2    am evrgar hael am fvdd
3    afarwy gaethrwy gythrvdd
4    ofer vn wrth ifor rvdd
 
5    O ddewredd hoyw gledd hyglaer ymadrodd
6    a medrv treio aer
7    o fowrglod hylith fevrglaer
8    ofer dav wrth ifor daer
 
9    O ddoethineb neb nid nes attaw ffrangc
10    nag ffrainc i fanaw
11    i fwrw dadl swrth o ddiwrthaw
12    ofer dri wrth ifor draw
 
13    O vfvdddawd ffawd o ffydd a charriad
14    a charv i brydydd
15    ofer bedwar howddgar hydd
16    wrth ifor evriaith ofydd
 
17    O fonedd trassedd wr trasyth a ffin
18    o ffynniant aml dilyth
19    o weilch vchel wihelyth
20    ofer bvmp wrth ifor byth
 
21    [110] O gryfder fyner ffyrf deyrn irdeg
22    yn dwyn evrdo heyrn
23    o faedd cad i favddv cedyrn
24    ofer chwech wrth ifor chwyrn
 
25    O degwch brif fflwch braff lyw vrddedig
26    bendefig ryfig ryw
27    i fardd wyf o ddwfn ystryw
28    ofer saith wrth ifor syw
 
29    O ddisymlrwydd swydd gyfansoddwr bardd
30    enaid beirdd ai clydwr
31    afar brwydvr i fwrw bradwr
32    ofer wyth wrth ifor wr
 
33    O gampav gorav a garaf ar wr
34    eryraidd i barnaf
35    o roddion aml a rwydda
36    ofer naw wrth ifor naf
 
37    O wchder fyner vn arial a ffwc
38    morgannwg mawr gynnal
39    ofer dim fwriad anial
40    ofer deg wrth ifor dal
 
41    Gorav gwr yw ifor gorff fyth
42    yn rrif yn rroi deifr ar waywsyth
43    ar a fv gv gwihelyth
44    ar y sydd ag ara fydd fyth
 
    dafydd ap gwilym i ddangos campav rragorawl ar ifor hael
 
    Nodiadau
    Ar waelod tudalen 109:
 
    mae rai o'r englynion vchod wedi i ysgrifeny allan oi lle mi ai gweles nhw o law grff hiraethog