H 26, 472–4   
    {Owdl Ifor hael}
 
1    O haelder ffyner fynvdd // amevraergaer
2    am evrgarw hael amfvdd
3    afaryw avarwy gaethryw rwy gythrvdd
4    ofer vn wrth Ifor rvdd
 
5    o ddewredd hoyw gyledd hyglaer ymadrodd
6    (amedrv) treio aer
7    [473] o fowr glod i lithro fevrgaer
8    ofer dav wrth Ifor daer
 
9    o ddoethineb neb nid nes ataw // ffyrangk
10    nog o ffyrangk i fanaw
11    i fwrw dadl swrth o ddiwrthaw
12    ofer dri wrth ifor draw
 
13    o vfvdd-dawd ffawd a ffydd // a chiried
14    a charv i brydydd
15    ofer bedwar howddgar hydd
16    wrth Ifor evriaith ofydd
 
17    o fonedd trasedd wr trasyth // a ffin
18    a ffyniant amyl ddilyth
19    o weilch vchel gwhelyth
20    ofer bvmp wrth Ifor byth
 
21    [474] o gryfder fyner ffyrf // deyrn evrdeg eirdec
22    yn dwyn evrdo heyrn
23    faedd cad i faeddv kedyrn
24    ofer chwech wrth Ifor chwyrn
 
25    o degwch brif fflwch brafflyw vrddedig //
26    bendefig rhyfig rhyw
27    i fardd wyf o ddwfn ystryw
28    ofer saith wrth Ifor syw
 
29    o ddisymlrwydd swydd gyfansoddwr (bardd)
30    enaid beirdd ai klydwr
31    afar brwydr i fwrw bradwr
32    ofer wyth wrth Ifor wr
 
33    [475] o gampav gorav a garaf // ar wr
34    yryraidd i barnaf
35    o roddion amyl arwyddaf
36    ofer naw wrth Ifor naf
 
37    o wchder fyner vn arial // a ffwg
38    mor ganwg mawr gynal
39    ofer dim fwriad amyal
40    ofer deg wrth Ifor dal
 
41    gore gwr wyt Ifor gorff syth // yn rhif //
42    yn rroi deifr ar waew syth
43    ar a fv gv gwhelyth
44    ar a sydd ara fydd fyth
 
    dd' ap Gwilym