G 3, 174b–175a   
   
 
1    O haelder fy Nêr fy Nudd, a'm heur garw
2    am eurgar hael am fudd
3    Afar yw gaethryw gythrudd
4    Ofer vn wrth Ifor vdd.
 
5    O ddewredd hoiw-gledd, hyglaer ymadrodd
6    yn medru treio aer,
7    ei fawr-glod y llithr f'eurglaer
8    ofer dau wrth Ifor daer.
 
9    O ddoethineb neb nid nes attaw ffrangc
10    nac o ffraingc hyd FANAW
11    I fwrw dadl swrth oddiwrthaw,
12    ofer dri wrth Ifor draw.
 
13    O vfydd-dawd ffawd ffydd a churied
14    a charu ei brydydd,
15    ofer bedwar hawddgar hydd
16    wrth Ifor eiriaith Ofydd.
 
17    O fonedd trawsedd, wr trasyth a ffîn
18    a ffynniant aml dilyth
19    o weilch vchel wehelyth
20    ofer bump wrth Ifor byth.
 
21    O gryfder fy ner ffyrf a'u déýrn eurdeg
22    yn dwyn eur-dô héýrn
23    baedd câd yn baeddu cedyrn
24    ofer chwech, wrth Ifor chwyrn
 
25    [175a] O degwch prif fflwch praff lyw vrddedig
26    pendefig rhyfig rhyw
27    ystryw
28    ofer saith wrth Ifor syw.
 
29    O ddissymlrwydd swydd gyfansodd-wr bardd
30    enaid beirdd a'u clydwr
31    afar brwydr i fwrw bradwr
32    ofer wyth wrth Ifor wr.
 
36    ofer naw wrth Ifor naf.
 
37    O wychder fy nêr vn arial a Ffwg
38    Morganwg mawr gynnal
39    ofer dyn fwriad anial
40    ofer deg wrth Ifor dal.
 
    Dafydd mab Gwilym, i foliant Ifor hael