C 5, 260s1
11 na bai raid dangnaid dangnef

C 7, 810s12
11 na bai raid dyngneid dangnef

CM 5, 336s8
11 na bai raid tyngnaid tangnef

H 26, 356s7
11 na bai raid dyngnaid dangnef

G 1, 130vs131r
11 na bai raid tyngnaid tangnef

M 212, rhif 17
11 Na bai raid dyngnaid dangnef

Ll 134, 151vs152r
11 [152r] bod yn Raid tangnaid tangef

Ll 48, 79s81
11 bod yn Raid tengnaid tangnef

BL Add. 14876, 6r
11 na bai raid dyngnaid dangnef