C 5, 260s1
14 gradd hir ym i gerdd i hun

C 7, 810s12
14 gardd hir yn i gerdd i hvn

CM 5, 336s8
14 gwardd hir yn i gerdd i hvn

H 26, 356s7
14 gardd hir yn i gerdd ehvn

G 1, 130vs131r
14 gwardd hir yn i gerdd i hyn

M 212, rhif 17
14 gardd hir yni gerdd i hvn

Ll 134, 151vs152r
14 gardd hir yny gerdd i hvn

Ll 48, 79s81
14 gardd hir yny gerdd i hvn

BL Add. 14876, 6r
14 gardd hir yn i gerdd i hun