C 5, 260s1
40 ym gyvarvod hynod heirdd

C 7, 810s12
40 a dav dafawd hyrddwawd heirdd

CM 5, 336s8
40 a dav dafawd hyrddwawd heirdd

H 26, 356s7
40 a dau davawd hyrddwawd heirdd

G 1, 130vs131r
40 a dav dafawd hyrddwawd heirdd

M 212, rhif 17
40 a dav davawd hyrddwawd heirdd

Ll 134, 151vs152r
40 yn ddi annod hyrddod hairdd

Ll 48, 79s81
40 yn ddiannod hyrddod hairdd

BL Add. 14876, 6r
40 a dau dafawd hyrddwawd heirdd