C 5, 260s1
45 a gwrdd hwrdd heirdd wych drayd

C 7, 810s12
45 agwrdd hwrdd a heirdd wychdraed

CM 5, 336s8
45 agwrdd hwrdd ar heirdd wchdraed

H 26, 356s7
45 a gwrdd hwrdd ar heirdd wychdraed

G 1, 130vs131r
45 [131r] agwrdd hwrdd arheirdd wychdraed

M 212, rhif 17
45 a gwrdd hwrdd ar heirdd wych draed

Ll 134, 151vs152r
45 a gwrdd hwrdd ar hairdd wychdraed

Ll 48, 79s81
45 a gwrdd hwrdd ar hairdd wychdraed

BL Add. 14876, 6r
45 ar gwrdd hwrdd ar heirdd wychdraed