C 5, 260s1
52 dygynen da yw genny

C 7, 810s12
52 digynen da iawn genyf

CM 5, 336s8
52 digynen da yw genyf

H 26, 356s7
52 digynnen da yw genyf

G 1, 130vs131r
52 digynnen ydyw genyf

M 212, rhif 17
52 dy gynnen da yw gennyf

Ll 134, 151vs152r
52 di gynnen da yw gennyf

Ll 48, 79s81
52 di gynnen da yw gennyf

BL Add. 14876, 6r
52 yn ddigynnen mae'n dda genyf