Ll 6, 49s51
17golay lais galw ail esyllt

Ll 47, 514
17golau lais galw ail Esyllt

Pen 49, 24vs25v
17[25r] golev leis galw eil Essyllt

Wy 2, 114s5
17{golau lais galw ail essyllt}