Bl f 3, 25sv26v
29Nid a ef mygr leislef mwyn

C 7, 846s7
29nid {ai} ef mygr leissie mwyn

G 3, 219vs220r
29Nid รข ef mygr leis-lef mwyn

H 26, 286s7
29nid a e, mygr leisie mwyn

Ll 6, 49s51
29ny dai ef mygr was lef mwyn

Ll 47, 514
29nydai ef mygr waslef mwyn

Pen 49, 24vs25v
29nit ai ef mygr waslef mwyn

Wy 2, 114s5
29{Nid ai ef mygr waslef mwyn}