Ll 6, 49s51
32mwy noc ankar [ ]ainion gainkay

Ll 47, 514
32mwy nag ankr mwynion gainkav

Pen 49, 24vs25v
32mwy noc ankr meinion geinkev

Wy 2, 114s5
32{Mwy nog angkr mainion gaingkau}