Bl f 3, 25sv26v
35Corfedw diddos ei hossan

C 7, 846s7
35korfedw diddos i hossan

G 3, 219vs220r
35Corfedw diddos x i hossan

H 26, 286s7
35corvedw diddos i hosan

Ll 6, 49s51
35kor bedw diddos y hosan

Ll 47, 514
35kor bedw diddos i hosan

Pen 49, 24vs25v
35korbedw diddos i hosan

Wy 2, 114s5
35{Tyfiad heb naddiad neddyf}
Wy 2, 114s5
35korfedw diddos i hosan