Bl f 3, 25sv26v
36cyweithas gawell glas glan

C 7, 846s7
36kyweithas kawell glas glan

G 3, 219vs220r
36Cyweithas gawell glas glan

H 26, 286s7
36cyweithas gawell glas glan

Ll 6, 49s51
36kywaithias o gawelltglas glan

Ll 47, 514
36kyweithias o gawell glas glan

Pen 49, 24vs25v
36kyweithas o gawell glas glan

Wy 2, 114s5
36{Tu ar vn piler i tyf}
Wy 2, 114s5
36kyweithas gawell glas glan