Testunau Llawysgrif

LlawysgrifBl f 3, 25sv26v

LlawysgrifC 7, 846s7

LlawysgrifG 3, 219vs220r

LlawysgrifH 26, 286s7

LlawysgrifLl 6, 49s51

LlawysgrifLl 47, 514

LlawysgrifPen 49, 24vs25v

LlawysgrifWy 2, 114s5