BL 9817, 201vs202v
cowydd ir hedydd o waith dd ap glm

CM 5, 278s9
kowydd ir hedydd

H 26, 488s90
{ko yr Hedydd}

C 7, 899s901
kowydd y rredydd

M 146, 139s40