BL 9817, 201vs202v
26discyn nawdd duw ar descill

CM 5, 278s9
26 disgyn nawdd duw ar desgyll

H 26, 488s90
26 disgin nawdd duw ar desgyll

C 7, 899s901
26 disgin nawdd duw ar desgyll

M 146, 139s40
26 disgin nawdd dvw ar dy eskyll