BL 9817, 201vs202v
36coel fydd teg celfydd wyti

CM 5, 278s9
36 coel fydd teg celfydd wyd ti

H 26, 488s90
36 coel vydd teg celvydd wyti

C 7, 899s901
36 koel fydd teg kelfydd wyt ti

M 146, 139s40
36 koel vydd teg kelvydd wytti