BL 9817, 201vs202v
40cywyddawl dir gweindir gwydd

CM 5, 278s9
40 cywyddawl dir gweindir gwydd

H 26, 488s90
40 cywyddawl dir gwndir gwydd

C 7, 899s901
40 [901] kywyddawl dir gweindir gwydd

M 146, 139s40
40 kywddawl dir gwn dir gwydd