BL 9817, 201vs202v
53mae arnad werth cynherthladd

CM 5, 278s9
53 mae arnad werth cynherthladd

H 26, 488s90
53 mae arnad werth cyngherladd

C 7, 899s901
53 mae arnad werth kynherthladd

M 146, 139s40
53 may arnad werth kyngherthladd