BL 9817, 201vs202v
54megys na lefys dy ladd

CM 5, 278s9
54 megys na lefys dy ladd

H 26, 488s90
54 megys na lefys dy ladd

C 7, 899s901
54 megys na lefys dy ladd

M 146, 139s40
54 megys na levys dy ladd