BL 9817, 201vs202v
6llwybr chweg llafvr teg ywr tav

CM 5, 278s9
6 llwybr chweg llafvr teg ywr tav

H 26, 488s90
6 llwybr chweg llavur deg yw'r dau

C 7, 899s901
6 llwybyr chweg llafvr teg yw'r tav

M 146, 139s40
6 llwybr chwith llavvr teg ywr tav