BL 9817, 201vs202v
60twrstan ai fawr amcan fydd

CM 5, 278s9
60 trwstan oi fawr amcan fydd

H 26, 488s90
60 twrstan yn v'amcan a vydd

C 7, 899s901
60 twrsdan oi fawr amkan fydd

M 146, 139s40
60 trwstan yw famkan fydd